05-2018

DIN GARANTI FOR GODT ARBEJDE

GODE TIPS

Få Malermester Gerda's gode tips til "gør det selv arbejdet"


Beskyt dit udendørs træværk

Udendørs træværk, der bliver udsat for vejr og vind året rundt, er specielt i farezonen for angreb af råd, og kræver derfor behandling med en god træbeskyttelse. Læs nedenfor, hvilke områder af dit hus der er mest udsatte.


Lodret træbeklædning

Lodret træbeklædning (1 på 2) var tidligere den mest almindelige måde at bygge på. Når man har en lodret træbeklædning, er det vigtigt, at der er god udluftning bag ved træbeklædningen, og at det konstruktionsmæssige i øvrigt er i orden. Hvis træbeklædningen afsluttes med en lægte, skal der være afstand mellem lægten og træbeklædningen, da der ellers vil samle sig vand, som trænger ind i endetræet på træbeklædningen. Det er meget vigtigt at behandle endetræet på lodret træbeklædning. Dette gælder også for vægpartiet, hvor man har samlinger mellem plankerne.

Når man monterer træbeklædning, er det en fordel, at træværket ikke revner ved sømhullerne. Dette vil være et svagt punkt for maling og træbeskyttelse.


Vandret træbeklædning

Det er vigtigt for vandret træbeklædning, at der er en god udluftning bag træbeklædningen, og at det konstruktionsmæssigt er i orden. Det er vigtigt for vandret træbeklædning, at endetræet får en god behandling i samlingerne mellem træstavene. Som det også gælder for lodret træbeklædning, er det en fordel, hvis man kan undgå at skade træværket, når man slår søm i.


På en del nyere, vandrette træbeklædninger, er falsen på træstaven høvlet. Dette er et svagt punkt, idet man kan få problemer med vedhæftning. En høvlet falsekant bør slibes let med sandpapir for at få bedre vedhæftning for den efterfølgende malebehandling. OBS: husk at grunderen skal trænge ind i træet.


Nogle vandrette træstave har også en skarp kant i overgangen mellem fer og not. Denne kant er også et svagt punkt for maling og træbeskyttelse og bør derfor afrundes med sandpapir.


En forkert malebehandling eller træbeskyttelse begynder som regel i detaljerne, og det betaler sig at være omhyggelig med disse.


Endetræ

Endetræ er den flade, der fremkommer, når træcellerne bliver skåret på tværs af fiberretningen.


Endetræsfladen består af en række afskårne, rørformede, åbne celler - omtrent som et bundt små sugerør, der gør, at vand kan trække langt op i træværket fra endetræet.  Dette område er det mest kritiske, når det gælder malebehandling. For at sikre et godt resultat, anbefales det, at man er meget omhyggelig med endetræet, og at det får en grundig behandling med 3-4 strøg vådt-i-vådt.


Når det gælder endetræ på lodret træbeklædning, er det en fordel at lave en drypkant, hvor man skærer. Det vil sige, at man skærer skråt indover, for at vandet nemmere kan løbe af træværket.


Hegn og stakitter

Maling og træbeskyttelse på hegn og stakitter er meget udsat. Der er fugttilgang fra alle kanter, noget der ofte fører til afskalning og/eller rådangreb. Derfor anbefales trykimprægneret træværk til hegn og stakitter.


På et hegn/stakit, der er lodret monteret, er der endetræ både foroven og forneden. Det er meget vigtigt at behandle disse områder godt med flere strøg vådt-i-vådt.


I underkanten af hegnet/stakittet er det en fordel at holde god afstand til jorden, idet regnvand vil sprøjte op i endetræet ved for kort afstand. Græs o.l. vil dække hegnet/stakittet og medfører, at hegnet/stakittet tørrer langsommere.


I overkanten af hegnet/stakittet kan man med fordel montere en inddækning, som beskytter mod vand.


Træterrasser

Træterrasser er meget udsatte for vind og vejr. Regn og sne bliver liggende, da dette er vandrette konstruktioner. Man anbefaler derfor ikke at male, men hellere at bruge olie på denne slags konstruktioner. En terrasse bør konstrueres af imprægneret materiale.


En træterrasse bør lægges på  2"4 eller 2"6 for at få luft under plankerne. Lægges træterrassen direkte på jorden, vil fugtbelastningen blive unødvendig stor. Det kan være en fordel at skrue plankerne fast i strøerne med én skrue, hver anden skrue på hhv. højre og venstre side af planken på strøeren i længderetningen. Planken har da mulighed for at bevæge sig, så man undgår, at den sprækker. 


Endetræet bør behandles specielt grundigt med flere strøg vådt-i-vådt.


Døre og vinduer

Vinduerne er husets øjne og bør behandles med omhu. Døre og vinduer er nogle af husets mest udsatte områder, da det er her, at man ofte har de største temperaturforskelle mellem ude og inde. Fugt vil altid vandre fra varm til kold side. Det er vigtigt, at vinduerne er godt behandlede indvendigt for at undgå fugtvandring indefra og ud i træværket.


Ved at kontrollere vinduerne af og til - fx når der alligevel skal pudses vinduer, kan du udføre småreparationerne/pletmaling løbende, og på den måde afværge større skader, inden de når at udvikle sig. Se efter sprækker og afskalninger på træværket, og hvis dine vinduer er kittet, så tjek også at kittet er intakt. Sørg for, at vand kan løbe væk fra vinduet og ikke bliver stående og trænger ind i småsprækker i konstruktionen.