08-2018

DIN GARANTI FOR GODT ARBEJDE

GODE TIPS

Få Malermester Gerda's gode tips til "gør det selv arbejdet"


Hvordan males udendørs vinduer, der allerede er malet.

Trin 1: Forarbejde


Vask med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens med efterfølgende afvaskning med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen).


Evt. løstsiddende maling skrabes og kanterne/overgangene slibes med sandpapir.

 

Fabriksmalede vinduer skal evt. affedtes med cellulosefortynder og derefter slibes til de får en let, mat overflade. Derved får den efterfølgende malebehandling en bedre vedhæftning.


Underlaget skal være rent, fast og tørt, før du går videre. Hvis der er områder med bart træ, skal disse grundes med VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET.   


Rengør underlaget


Vurder behovet for evt. affedtning og slibning


Trin 2: Grunding


Tidligere malede vinduer skal ikke grundes. Undtaget herfra er områder med løstsiddende maling, der er skrabet ned til rent træ. I disse tilfælde skal træet grundes med 1 strøg VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET.


Nye, ubehandlede vinduer eller gamle vinduer, der er blevet totalafrenset, skal grundes i sin helhed med VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET.


Rent træ grundes med VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET


Trin 3: Maling


Tidligere malede flader påføres to strøg vinduesmaling for at få et pænt resultat og en god beskyttelse. Ubehandlede vinduesrammer påføres tre strøg med vinduesmaling.


Mal to eller tre strøg med Demidekk Ultimate Vindue