Privatlivspolitik

Malerrullen

DIN GARANTI FOR GODT ARBEJDE

Behandling af personoplysninger


Hvis du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside kan der blive gemt personlige oplysninger om dig.


Vi skal derfor herved oplyse dig om følgende:


1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Malerrullens Farvehandel

Nørre Skærbækvej 6

6780 Skærbæk

rullen@bbsyd.dk

tlf. 20 65 36 652.Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at opfylde aftaleforholdet med dig, herunder gennemføre din eventuelle betilling.3.Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, evt. adresse, postnummer og e-mail.4.Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en konkurrence m.v.5.Opbevaring af dine personoplysninger


Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.6.Sletning af oplysninger


Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.7.Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet


I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.


Såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker oplysninger slettet eller berigtiget, skal du rette henvendelse til Gerda Sørensen, rullen@bbsyd.dk8.Klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.